Whakanuia [We Magnify You - Te Reo Maori]

$7.99
No reviews yet Write a Review
SKU:
MUS-CMF-WHAKANUIA

He mea kohikohi i ng? karakia, waiata me ng? whakamoemiti t?nei k?pae e k?ia nei, ko ‘Whakanuia’ n? T?kuta Noel Woodroffe me te Congress MusicFactory.

In? te kaha o te karakia i ahu mai i te ng?kau m?haki o ?tahi t?ngata huri i te ao hei whakam?nawa i te kor?ria, rangatiratanga me te kaha o te atua me ?na m?t?pono katoa, t?na ake ?hua me t?na wairua i te mata o te whenua.

He k?pae t?nei hei whakaatu i t? m?tou ekenga ki t?tahi taumata tiketike i roto i t?nei haerenga ? pakihi nei. Ko te whakap?kehatanga he mea kapo i te Elijah Centre, Te Puku Auaha o TeHui Taumata. N? Dr Woodroffe r?ua ko tana hoa wahine a June Woodroffe i whakahaere, ?, ka whai w?hi mai ai ng? hato n? te Elijah Centre me ?tahi i ?ta whiriwhiringia e te Kingdom Community Network i Trinidad me Tobago.

Katoa ng? kaiwaiata me ng? kaip?oroo te ao i whakakotahiai hei whakaputa i t?nei rauemi whakamoemiti i roto i ng? reo tekau m? wh?. I n?ianei ka rangona wh?nuitia ng? reo o ng? hato tai?whio noa i teao hei reo whakam?nawa, whakamihi hoki ki a Ihu Karaiti.