We Worship You – Maori (Ka koropiko matou ki a Koe)

$10.00
No reviews yet Write a Review
SKU:
MUS-CMF-KA-KOROPIKO-MATOU-KI-A-KOE

E koa ana te ng?kau kia waiho mai m?u ?nei karakia me ?nei waiata whakamoemiti n? Dr. Noel Woodroffe me t? m?tou Congress MusicFactory i waihanga He mea e whakaaria atu “Ka Koropiko matou ki a Koe” te whakamoemiti, whakawhetai me te whakak?tahitanga o te ng?kau pono o t?n?, o t?n? o tatou huri noa ki te Atua k?tahi.

Heo? ka kitea atu nei te ?taahuatanga o te tinana o t? tatou Ariki a Ihu Karaiti ka whakatauirahia mai i runga i te mahi a ng? kaiwaiata, ng? r?p? waiata, ng? kaitito, me ng? kaiwhakatangitangi an? hoki. I ahu mai te hunga nei i ng? t?pito o te Ao – mai i te Caribbean, United States, Europe, Africa, Asia, Latin America me te Pacific an? r? hoki – kia mahi ng?tahi i runga i te ng?kau tapatahi kia hanga i t?nei taonga ka matua tohatohaina atu nei e tatou ki ng? whare karakia me te hunga whakapono huri noa i te Ao.